You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
 
 
 
 
      What's New

 
   


 
   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ยุกติ สาริกะภูติ ประธานที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. เมรุ 1 ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ พระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น . สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศไต้หวัน – ไทย มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบริษัท เอ-เบสท์ จำกัด เข้าร่วมถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในโอกาสนี้ด้วย

อ่านต่อ

   

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้สัมมนาเรื่อง “อนาคตเกษตรประเทศไทย” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-18.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ สมาคมฯได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการพืชสวนของประเทศไทย จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นผู้มีคุณูปการด้านการพัฒนากล้วยไม้ไทย และ ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา เป็นผู้มีคุณูปการด้านการส่งเสริมการบริโภคน้ำมันมะพร้าว

อ่านต่อ

   

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้จัด การจัดแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-13.00 น. ณ เมเจอร์โบว์ล รัชโยธิน กรุงเทพฯ สมาคมฯขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันฯ มา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ

   

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้นำคณะกรรมการจัดการประชุม
การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยในอาเซียน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และขอรับการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้

อ่านต่อ

   

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการฟ้าประทาน ฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และ บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมออกบูธในงาน Horti ASIA 2017 ครั้งที่ 5 จัดโดย บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ Hall 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายในบูธได้จัดแสดงผลงานของสมาคม และประชาสัมพันธ์การจัดประชุม AHC 2020 นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง ฯลฯ

อ่านต่อ


คณะทำงานเตรียมการจัดประชุม AHC 2020 ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก International Society for Horticultural Science (ISHS) ได้แก่ Prof. Dr. Roderick A. Drew, President of ISHS และDr. Jozef Van Assche, Executive Director of ISHS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง MR 210 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อนำเสนอโครงการจัดการประชุม AHC 2020 ชี้แจงกรอบการดำเนินการ ต่อ ISHS และรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน

อ่านต่อ


สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น.–13.00 น. ณ ชั้น 4 เมเจอร์โบว์ล รัชโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ นำไปพัฒนาวงการพืชสวนไทย ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการกุศล และสาธารณประโยชน์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคม สมาชิก และหน่วยงานต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้สมาคมฯ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น สมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้การสนับสนุนการแข่งขันฯ ดังนี้
1. ประเภททีมกิตติมศักดิ์ ค่าสมัครทีมละ 20,000 บาท
2. ประเภททีมทั่วไป ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท
3. สนับสนุนเป็นเงิน / หรือของรางวัล
กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ภายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
<<<ใบสมัครคลิกที่นี่>>>

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิก และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง“อนาคตเกษตรประเทศไทย” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

และขอเชิญสมาชิกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558-2559 ฟังแถลงผลงานการดำเนินงาน และงานเลี้ยงสังสรรค์ ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 16.30 -21.00 น. โดย

ไม่มีค่าลงทะเบียน แจ้งความจำนงตามแบบตอบรับที่ โทรสาร 029406579 หรืออีเมล์ nhc12th@gmail.com

<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้เชิญสมาคมวิชาชีพทางด้านการเกษตรมาประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งองค์กรนักวิชาการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นกลไกในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทางการเกษตรแก่สังคม ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและมองภาคเกษตรไทยในทางที่เป็นลบ ซึ่งส่งกระทบต่อภาพลักษณ์และเป็นอุปสรรคในการทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรไทย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยในหลักการและได้ให้ชื่อองค์กรนี้ว่า “สภานักวิชาการเกษตรไทย”และได้เลือกนายอนันต์ ดาโลดม เป็นนายกสภาเป็นการชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่ในการร่างข้อบังคับ และกฎกติกาในการบริหารงานของสภานักวิชาการเกษตรไทย เพื่อให้เกิดผลปฏิบัติต่อไป

อ่านต่อ


คุณวิรัช จันทรัศมี อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Horti ASIA 2017 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานเอกอัครราชฑูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย โดยสมาคมฯได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Horti ASIA 2017 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงานได้จัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพืชสวน ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับแห่งภูมิภาคเอเซีย ฯลฯ

อ่านต่อ


สมาคมฯ ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 12/2559 และทัศนศึกษา ดูงานโครงการฟ้าประทาน ฟาร์ม ชมสวน FLORA PARK และ ROSE PARK ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 23- วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559

อ่านต่อ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมฯ ได้นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าแสดงความยินดีใน โอกาสที่ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และได้ขอรับทราบนโยบายทางด้านพืชสวนของทั้ง 2 กรม เพื่อนำมาดำเนินงานของสมาคมฯต่อไป

อ่านต่อ


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมฯ ได้นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมปลูกปาล์มงาช้าง ในงาน "วันร่วมใจปลูกปาล์มงาช้าง" เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ต้นปาล์มงาช้าง ณ สวนหลวง ร.๙

อ่านต่อ


รายงานการร่วมประชุม The Second Asian Horticultural Congress AHC 2016
25 - 29 September 2016 Century City International Convention Center Chengdu, People’s Republic of China
อ่านต่อ

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ท่านดร.ยุกติ สาริกะภูติ ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ ผู้ก่อตั้งสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ ศาลา 16-17 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

 


ข้าราชการ :: ข้าผู้รับใช้แผ่นดินหรือผู้รับใช้นักการเมือง
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำพิพากษาตัดสินจำคุกนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิทยา เทียนทอง อดีตเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคดีทุจริตการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร คนละ 6 ปี ซึ่งเป็นข่าวครึกโครมที่สื่อมวลชนได้เสนอติดต่อกันมาหลายวัน คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 กว่าศาลจะตัดสินพิพากษาลงโทษท่านทั้งสองต้องใช้เวลาถึง 15 ปี ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร คนอาจจะไม่ทราบหรือถ้าทราบก็อาจจะลืมไปแล้ว แต่สำหรับผมที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ผมได้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้ โดยได้เชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในขณะนั้น คือ นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย มาให้ข้อมูล ต่อผมเองและต่อคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ซึ่งผมยังจำเหตุการณ์ที่นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ได้มาพบผมได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ

งานมหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดินครั้งที่ 10 "ใต้ร่มพระบารมี น้อมถวายภักดี องค์ราชันและองค์ราชินี
เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี จอมราชัน อภิวันท์ ๘๔ พรรษา องค์ราชินี คู่พระบารมี ปิมหามงคล

อ่านต่อ


เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ ไทย - แพน : กำลังทำอะไร

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม จนถึงวันนี้ (13 พฤษภาคม 2559) จากการแถลงข่าวพบสารตกค้างเกินมาตรฐานของตัวอย่างผักผลไม้ที่มีการสุ่มตรวจและนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการเผยแพร่โดยทันที และอย่างกว้างขวางจากสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ติดต่อกันมา ซึ่งนับว่าได้ผลที่ทำให้เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ไทย-แพน) รวมทั้งผู้ที่มาแถลงข่าวได้ถูกสัมภาษณ์โดยสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และสถานีโทรทัศน์ ทำให้เป็นที่รู้จักสมดังเจตนารมณ์  ซึ่งการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว ดูเสมือนว่า ไทย-แพน มีเจตนาดีที่จะปกป้องผู้บริโภค แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบอย่างมากมายในทุกมิติของภาคเกษตรไทย ดังต่อไปนี้  อ่านต่อ


สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง หารายได้สมทบกิจกรรมสมาคม และ สาธารณประโยชน์  เมื่อวันที่ 28 พ.ค.59 ณ ชั้น 4 เมเจอร์โบว์รัชโยธิน


ตั้งแต่คณะ คสช. ได้เข้ามาบริหารประเทศ หลังจากการเข้ายึดอำนาจโดยการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้การสนับสนุน คสช. และรัฐบาลที่ได้มีการแต่งตั้งโดย คสช. ในการเข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งในระยะเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤติของประเทศก่อนหน้าที่จะมีการยึดอำนาจได้มากมายหลายประการ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น บ้านเมืองกลับเข้าสู่ความสงบเรียบร้อย ปราศจากการเดินขบวนหรือการปะทะกันจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองต่างๆ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาทางด้านการบิน ปัญหาด้านการประมง และปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่หมักหมมมาช้านาน

อ่านต่อ


เมื่อเดือนกันยายน 2558 ผมได้เขียนบทความเรื่อง “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในยุค คสช.” ที่ได้แต่งตั้งนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 เพียง 1 ปี 2 เดือน ข้ามห้วยมาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุดในระบบข้าราชการไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เพียงแค่นี้ยังไม่พอ ท่านรัฐมนตรียังได้แต่งตั้งให้ นายอำนวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเพิ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งไปพร้อมกับนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กลับมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ทั้งๆ ที่ในสมัยที่นายอำนวย ประติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบเรื่องยางพารา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราได้ และยังมีประเด็นเรื่องความไม่โปร่งใสในการระบายสต็อกยางพารา รวมทั้งเรื่องมูลภัณฑ์กันชน แต่กลับได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นที่ปรึกษา

อ่านต่อ


ผิดที่เกิดมาเป็นเกษตรกรไทย ในยุคนี้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ภาคการเกษตรของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหามากที่สุดและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ฝนแล้ง ทำให้พืชผลได้รับความเสียหาย ราคาพืชผลตกต่ำเกือบทุกชนิด อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ การส่งออกลดลง และนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาล ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
วิกฤติภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นในอดีต บางปีเจอปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง แมลงศัตรูพืชระบาด ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย แต่ก็ได้อานิสงส์จากราคาพืชผลการเกษตรที่ไม่ตกต่ำจนเกินไปนัก หรือบางปีสภาพดินฟ้าอากาศอำนวยไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ พืชผลต่างๆ เจริญงอกงามดี เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นที่น่าพอใจ ถึงแม้ราคาอาจจะตกต่ำไปบ้าง ก็สามารถชดเชยได้ด้วยผลผลิตที่มากขึ้น ซึ่งสามารถทดแทนกับราคาที่ตกต่ำลงได้บ้าง กล่าวได้ว่าได้อย่างเสียอย่าง คือ ผลผลิตน้อยแต่ได้ราคา หรือได้ผลผลิตมากแต่ราคาถูก ก็ยังสามารถชดเชยกันได้ แต่ถ้าปีใดที่เกษตรกรได้ผลผลิตดีราคาสูง ก็ถือว่าปีนั้นเป็นปีทองของเกษตรกร แต่โอกาสเช่นนี้จะหาได้ยากมาก ดังนั้นเกษตรกรไทยจึงตกอยู่ในภาวะของความเสี่ยงมาโดยตลอด ยากที่จะลืมตาอ้าปากได้
อ่านต่อ


อาสาพากล้วยไม้ป่ากลับบ้านเกิด :

“กล้วยไม้ที่มีความสวยงามซึ่งนับวันจะสูญหายไป ขอให้มีการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยไว้” เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิคครั้งที่ 4 (The 4 th Asia Pacific Orchid Conference) เมื่อปี พ.ศ.2535 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับในปี พ.ศ.2554 นักพฤกษศาสตร์ไทยและเดนมาร์กร่วมกันค้นพบและตรวจสอบรายชื่อกล้วยไม้ไทยที่ถูกต้อง มีถึง 180 สกุล (genera) จำนวน 1,200 ชนิด (species) ซึ่งทุกชนิดถูกจัดให้เป็นพืชอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ แต่มนุษย์นิยมนำมาปลูกเลี้ยงเพื่อประดับและการค้าอย่างแพร่หลาย จึงถูกนำออกจากแหล่งกำเนิดธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้กล้วยไม้ป่าหลายชนิดหายากขึ้นหรือสูญพันธุ์ไป ควรมีการอนุรักษ์พันธุ์พืชซึ่งหมายถึงการรักษาพืชชนิดนั้น ๆ ให้คงเดิมหรือคงอยู่ตลอดไป

อ่านต่อ


การจัดประกวดกล้วยไม้ภายในงาน "Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise" ณ สยามพารากอน ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ ปี 2550 ติดต่อกันมาถึง 2557 เป็นระยะเวลา 8 ปี ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 9 ของการจัดประกวดนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2558

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558

 

สรุปภาพรวม 1 | สรุปภาพรวม 2


การสัมมนา “ถอดรหัสกลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรจากไต้หวันสู่ไทย”
ด้วยคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศไต้หวัน-ไทย และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรสู่สาธารณะให้แก่ประชาชนทั่วไปได้มีความเข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องนวัตกรรมการเกษตรเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจเกษตร ซึ่งไต้หวันถือเป็นดินแดนที่มีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้กับธุรกิจเกษตรได้อย่างลงตัวจนประสบความสำเร็จ คณะผู้จัดจึงเห็นประโยชน์จากการนำนวัตกรรมด้านการเกษตรจากไต้หวันที่มีความพร้อมและมีระบบการจัดการที่ดีมาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรได้รับรู้ เพื่อจะได้สามารถนำนวัตกรรมเกษตรจากไต้หวันไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจเกษตรในประเทศไทยต่อไปในอนาคต จึงกำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อ “ถอดรหัสกลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรจากไต้หวันสู่ไทย” อ่านต่อ

Download Presentation


โค่นสวนยางพาราในพื้นที่ของรัฐ หรือ รักษาไว้เป็นป่าเศรษฐกิจ (Agro Forestry)
จากการที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายที่จะทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่ป่าโซน C ให้กลับมาเป็นของรัฐ ทั้งๆ ที่ได้ปล่อยให้มีการบุกรุกนับมาเป็นสิบๆ ปี และบางพื้นที่ ผู้บุกรุกได้ใช้พื้นที่เพื่อปลูกยางพารา ซึ่งจากข้อมูลของกรมป่าไม้ได้ข้อสรุปว่า พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกมากกว่า 10 ล้านไร่ และในพื้นที่เหล่านี้ เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 4.4 ล้านไร่
การทวงผืนป่าตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายที่ควรให้การสนับสนุน แต่นอกจากจะดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่บุกรุกแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องทำการสอบสวนว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับเป็นสิบๆ ปี ทำไมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบจึงปล่อยปะละเลยให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าของรัฐจำนวนมากมายอย่างนี้ การจะมาเอาผิดเฉพาะผู้บุกรุก โดยการใช้อำนาจรัฐกับประชาชนเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้ดำเนินการกับผู้ที่รับผิดชอบ ปล่อยปะละเลยคงจะไม่เป็นการถูกต้องนัก อ่านต่อ
   

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ เพื่อนำไปพัฒนาวงการพืชสวน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมฯ สมาชิก และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการกุศล และสาธารณประโยชน์ต่างๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น. – 13.00 น. ณ เมเจอร์โบว์ รัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คลิกดูภาพ


สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย....จัดงานสัมมนาเรื่อง "เกษตรอินทรีย์: วาระแห่งชาติหรือเป็นเพียงกระแส" และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12.30-18.00 น. และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เวลา 18.00-21.00 น.ณ ห้องรามอินทรา 1 โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ

คลิกดูภาพ


โรดแมปภาคเกษตร ปี 2558 : พัฒนา หรือ ทำร้าย เกษตรกรไทย

ข่าวจากสื่อมวลชนได้รายงานตรงกันว่า นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตร ปี 2558 โดยกำหนด 4 แผนงานในการดำเนินงานตามนโยบาย คือ
1. แผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต
2. แผนเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์
3. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ดิน และที่ดิน
4. แผนแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ

การจัดงาน 8th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise 2014 ภายใต้แนวคิด มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย
(THE MAGNIFICENTLY BORDERLESS ORCHID : PASSAGE TO ASEAN PARADISE) ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

อ่านต่อ


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดงาน Flora Park ณ อำเภอ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยมีที่ปรึกษา และกรรมการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศร่วมรับเสด็จ

คลิกดูภาพ


ประชุมวิชาการนานาชาติน้ำมันมะพร้าว (International Conference on Coconut Oil
(ICCO 2015)) ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

International Conference on Coconut Oil to be held at BITEC Conference and Exhibition Center, THAILAND, during 17 – 20 March 2015.

Download ::: 1. Second Announcement     |     2. ใบลงทะเบียน


ประชุมวิชาการนานาชาติทุเรียนและไม้ผลเขตร้อนชื้น (The International Symposium on Durian and other Humid Tropical Fruits (DHTF)) ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมณีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

The International Symposium on Durian and other Humid Tropical Fruits to be held at Maneechan Resort Hotel, Muang District, Chantaburi Province, Thailand, during 2-4 June 2015.

Download ::: 1. first announcement     |     2. ใบลงทะเบียน


กระทรวงพาณิชย์ : กำลังปฏิรูปโครงสร้างการผลิตการเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 2557 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ว่า ที่ประชุมฯ เห็นชอบยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรทั้ง 4 สินค้า ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยได้กำหนดการลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมแล้วขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง 4 ประเภทแทน โดยเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยจากเดิมมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่ 10 ล้านไร่ มีผลผลิตมากกว่า 100 ล้านตัน เป็น 16 ล้านไร่ และเพิ่มปริมาณผลผลิตกว่า 180 ล้านตัน พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจาก 8 ล้านไร่ เป็น 8.5 ล้านไร่, เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพด จาก 7 ล้านไร่ เป็น 7.4 ล้านไร่ และเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จาก 4.5 ล้านไร่ เป็น 7.5 ล้านไร่

อ่านต่อ >> กระทรวงพาณิชย์ : กำลังปฏิรูปโครงสร้างการผลิตการเกษตร

       รื้อมาตรฐานข้าวหอม สร้างสรรค์ หรือ ทำลาย ข้าวหอมมะลิไทย

ตามที่ นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้มีนโยบายที่จะรื้อมาตรฐานข้าวหอมจากเดิมกำหนดส่งออกข้าวหอมมะลิไทย มี 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน 98% และมาตรฐาน 92% โดยอ้างว่าได้รับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านข้าวที่ต้องการให้มีมาตรการเพิ่มมาตรฐานข้าวหอมมะลิในเกรด 70% หรือ 80% เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดข้าว บางประเทศที่นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิผสมโดยมีสัดส่วนข้าวหอมมะลิ 70% หรือ 80% ที่เหลือให้นำข้าวชนิดอื่นมาผสม

อ่านต่อ


คสช. : อย่าลืมชนบทและภาคเกษตรไทย

เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ว่าครั้งที่แล้วตนกล่าวคำว่า “คิดถึง” ทุกคนสงสัยว่าส่งให้ใคร ขอเรียนว่า เป็นการกล่าวจากใจของตนเองและ คสช. ทุกคน ที่คิดถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่ยังคงมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ที่อยู่ในภาคการผลิต ต้องอาศัยน้ำจากน้ำฝน และการชลประทาน ขณะนี้ คสช. ยังไม่สามารถจะตอบสนองได้ทุกพื้นที่

อ่านต่อ


นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ สำนักข่าวเออีซีนิวส์ ถึงการแข่งขันสินค้าเกษตรของไทยในยุคเออีซีว่า ส่วนใหญ่สินค้าเกษตรของไทยได้เปรียบประเทศ เพื่อนบ้าน ยกเว้น ปาล์มน้ำมัน, กาแฟ และมะพร้าว ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม ฝากรัฐบาล ชุดใหม่ต้องเข้ามาดูแล  ...
อ่านต่อ  

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และเครือข่ายชาวนาไทยภาคตะวันตก กำหนดการจัดสัมมนา เรื่อง “Road Map เพื่อการพัฒนาการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน : กรณีอนาคตข้าวไทย” เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คลิกดูภาพ


สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดการแ่ข่งขันโบว์ลิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เมื่อวันที่ 31 พ.ค.57 ณ เมเจอร์โบว์ รัชโยธิน

คลิกดูภาพ


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดย ดร.อนันต์  ดาโลดม ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ อีกสมัย (ปี 2556 -2558)


คลิกดูภาพ

ดร.อนันต์  ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย นำกรรมการสมาคมฯเข้ารดน้ำขอพรจากท่านที่ปรึกษาสมาคมฯเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์  

คลิกดูภาพ

การชุมนุมของชาวนาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายค่าข้าวที่ชาวนาได้ไปจำนำไว้กับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ภายใต้โครงการรับจำนำข้าว ซึ่งชาวนาได้รับใบประทวนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม แต่ไม่ได้รับเงินเป็นระยะเวลาล่วงเลยมาหลายเดือน ซึ่งตามกฎเกณฑ์ในการจ่ายเงินให้แก่ชาวนาที่นำข้าวเข้าไปสู่โครงการรับจำนำ เมื่อนำข้าวไปถึงจุดรับจำนำ ชาวนาจะได้รับใบประทวน และเมื่อนำใบประทวนไปขึ้นเงินกับ ธกส. จะได้รับเงิน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงการรับเงินไม่เกิน 7 วัน 
แต่ปรากฏว่า เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามระยะเวลาที่ชาวนาควรจะได้รับเงินจากการนำข้าวเข้าสู่โครงการรับจำนำ ภายใน 7 วัน มีชาวนามากกว่าล้านครัวเรือนที่ไม่ได้รับเงินตามกำหนด รวมเป็นวงเงินประมาณ 130,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวนาเหล่านี้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ภายใต้การบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลที่มี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี .. อ่านต่อ

 


การสัมมนา เรื่อง  ความก้าวหน้าเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ของไทย วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ณ  ห้องพึ่งบุญ  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
1
การตรวจรับรอง GAP ของ กรมวิชาการเกษตร
2
ความก้าวหน้าเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ของไทย
3
โครงการพัฒนาโซ่อุปทานภายใต้หลักการ “การค้าเป็นธรรม” (Fair Trade)
4
แฟร์เทรด การค้าที่เป็นธรรม
5
การดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน THAIGAP
6
แนวทางการพัฒนามาตรฐาน GAP ของประเทศไทยกับ AEC/สากล
7
ทำอย่างไร GAP จะเข้าถึงเกษตรกรไทย
   

ขอแสดงความยินดี แด่....

ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่านเลขาธิการ สศก.
ท่านอธิบดีกรมการข้าว
ท่านอธิบดีกรมหม่อนไหม

ด้วยหัวใจ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
22 ตุลาคม 2556      คลิกดูภาพ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  และบรรยายพิเศษเรื่อง “ของดีที่มีมากมายในเห็ด”โดยคุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน 
ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมวิชาการเกษตร

                           ชมภาพงานประชุมใหญ๋    |    ไฟล์บรรยาย - ของดีที่มีมากมายในเห็ด


จุดจบ...โครงการรับจำนำข้าว? โดย ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย วันที่ 13 สิงหาคม 2556

สื่อมวลชนทุกฉบับได้เสนอข่าว เปิดตัวเลขรัฐบาลใช้วงเงินรับจำนำข้าวสะสมแล้ว 7.6 แสนล้านบาท เกินกว่ากรอบ 5 แสนล้านบาท ที่ ครม. กำหนด ขณะที่ยอดเงินที่ได้คืนจากการ ระบายข้าว จากกระทรวงพาณิชย์ยังนิ่งอยู่ที่ 1.14 แสนล้านบาท เชื่อสิ้นปีนี้ไม่สามารถคุมให้อยู่ ในกรอบ 5 แสนล้านได้ พร้อมเผยผลตรวจสต๊อกข้าวทั่วประเทศหายจากโกดังถึง 1 ล้านตัน และที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง คือ การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาล ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2554/55 และฤดูการ ผลิตข้าวนาปรัง ปี 2556 ยังไม่สามารถปิดบัญชีโครงการได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูล จากกระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสต๊อกข้าว จากองค์การตลาดเพื่อการเกษตร และ องค์การคลังสินค้า รวมถึงข้อมูลการระบายข้าวที่ทำให้เกิดความล่าช้า ....    อ่านต่อ


สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสยามพารากอน สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดงาน "7th Siam Paragon Royal Orchid Paradise 2013"  มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งรักษ์. “รักษ์กล้วยไม้ รักษ์แผ่นดิน”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 -  
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 


ทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงาน “สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จ.จันทบุรี - ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ชมสวนสละ คุณลุงปรีชา และงาน “วันไอยเรศบานที่จันทบุรี” 27 เมษายน 2556

ทัศนศึกษางานราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติฯ  2554 

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และเพื่อนพ้องน้องพี่ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอนันต์ ดาโลดม ในงานรวมใจเพื่อนพ้องน้องพี่ 72 ปี
ดร. อนันต์ ดาโลดม" เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

คลิกดูภาพ  | บทกลอน |สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยนำสมาชิกดูงานการปลูก การแปรรูปกาแฟของวิสาหกิจชุมชนถ้ำสิงห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมพิธี
มอบทุนการศึกษามูลนิธิอนันต์ ดาโลดม ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเครื่องเล่นสนาม และชุดคอมพิวเตอร์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเคียนซา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2556

คลิกดูภาพพิธีเปิด การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 12 และบรรยายพิเศษเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับพืชสวนไทย โดย น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


คลิกดูภาพ


พิธีประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อวงการพืชสวนไทย- งานเลี้ยงรับรอง การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 12 โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(คุณศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีคุณูปการต่อวงการพืชสวนไทย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จำนวน 12 ท่าน ได้แก่

1 ดร. ยุกติ  สาริกะภูติ 5. ศาสตราจารย์ สมเพียร  เกษมทรัพย์ 9. รองศาสตราจารย์ วิจิตร  วังใน
2. ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  คติการ 6. คุณไพโรจน์  ผลประสิทธิ์ 10. คุณจรวย  พงษ์ชีพ
3. คุณบรรเจิด  คุ้นวงศ์ 7. คุณกำธร  เดชสกุลธร 11. ดร. บัณฑูร  จิระวัฒนากูล
4. ศาสตราจารย์ ปวิณ  ปุณศรี 8. ดร. ณรงค์  โฉมเฉลา 12. คุณลักขณา  นะวิโรจน์
   
คลิกดูใบประกาศเกียรติคุณ


คลิกดูภาพ

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ คุณสกล มงคลธรรมากุล
ที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวินท์

คลิกดูภาพ

วันที่ 4 มกราคม 2556 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง
ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

คลิกดูภาพ
 

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย : เลขที่ 50 กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 | โทร 02 940 6578 โทรสาร 02 940 6579 | Email: nhc12th@gmail.com