สมาคมฯ ร่วมปลูกปาล์มงาช้าง ในงาน "วันร่วมใจปลูกปาล์มงาช้าง" เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ