สมาคมฯ เข้าแสดงความยินดี กับ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร