พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดงาน Flora Park ณ อำเภอ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา