สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการฟ้าประทาน ฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และ บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมออกบูธในงาน Horti ASIA 2017 ครั้งที่ 5